Miljøskilt er miljøvennlig skilting med patentert teknologi


Miljøskilt er lysskilt produsert med en teknologi som gir 70% reduksjon i materialforbruk, og er således et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle skilt. Miljøskiltene produseres både som lyskasser og som frittstående bokstaver med innvendig LED. Miljøskilt har samme funksjon som tradisjonelle skilt, men produseres med en langt mer effektiv og miljøvennlig teknologi.

Lavere CO2-utslipp i produksjon

Miljøvennlige skilt med patentert produksjonsteknologi.

Lave CO2-utslipp til frakt

Lave CO2-utslipp forbundet med frakt, vi har nærliggende leverandører og produsenter

Avfallsreduksjon og resirkulering

Fokus på å produsere mindre avfall og større grad av resirkulering

LAVERE CO2-UTSLIPP I PRODUKSJON


Aluminium

Mye brukt i tradisjonelle skilt, og kan resirkuleres. Det beste er imidlertid å forhindre/redusere bruk av aluminium da produksjonen av dette materialet gir store utslipp av karbondioksid. Ved produksjon av Miljøskilt kuttes mengden aluminium med hele 85%.

 
Plast

I tillegg til aluminium benyttes plast i produksjon av lysskilt. Mengden plast som brukes for å produsere et Miljøskilt er kun 50% av det som behøves for å lage en tradisjonell lyskasse. I tillegg er plasten som benyttes i Miljøskilt resirkulerbar, og kan dermed nyttegjøre seg på et senere tidspunkt. 

Tradisjonell lyskasse = 36,3 kg

Miljøskilt  = 10,7 kg

13,8 kg polymetylakrylat

22,5 kg aluminium

6,6 kg polykarbonat

0,8 kg polystyren

3,3 kg aluminium

Materialforbruk: Tradisjonelle skilt vs. Miljøskilt


Analysen er basert på en 3x1m lyskasse, og viser at miljøet spares for et utslipp på 270 kg CO2 pr. skilt ved valg av Miljøskilt. *

Tradisjonelt skilt vs. Miljøskilt

 

* Analysen er utført av SP Sveriges tekniske forskningsinstitutt.

AVFALLSREDUKSJON


Vårt fokus på å redusere materialbruk i produktene er i tråd med prioritetsrekkefølgen av avfall som er beskrevet i EUs rammedirektiv:


Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengdene, og sikre at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. 

Prioriteringsordningen innebærer at det først og fremst er produksjon av avfall som bør forhindres, deretter at det bør gjenbrukes, deretter gjenvinnes, og så videre.

 LAVE CO2-UTSLIPP TIL FRAKT

 

CO2-utslipp i forbindelse med frakt er en viktig del av det totale CO2 regnskapet knyttet til vår virksomhet. Vi jobber proaktivt for å kutte CO2 utslipp i hele verdikjeden, og benytter derfor utelukkende nærliggende samarbeidspartnere.

LENGRE LEVETID

Miljøskilt er laget av uknuselig polykarbonat, det samme materialet som brukes i flyvinduer. Dette gjør skiltene meget holdbare og værbestandige.

VANNTETT

Skiltene er tette, og slipper ikke inn vann eller smuss, noe som holder dem rene innvendig. Dette betyr igjen at den gode lysstyrken holder seg enda lenger.

LETTERE

Miljøskilt veier kun 30% av et tradisjonelt lysskilt, noe som letter monteringen og gir lavere montasjekostnad.

SKÅNSOMMERE

På grunn av den lave vekten er det ikke nødvendig med kompliserte fasadekonstruksjoner for å feste skiltet, noe som betyr minimale inngrep på fasaden.

Kontaktskjema

Vil du at vi skal ta kontakt med deg?

Vi elsker å prate om skilt og nye skiltløsninger. Legg igjen mobilnummeret ditt – så hører du fra oss.